Gửi bài viết tới BigCoin

[Dành Cho Người Mới Bắt Đầu] Các Loại Thuật Toán Đồng Thuận (P1)

Nguyen Hoa  17/02/2018

Đằng sau mỗi đồng tiền mã hóa tuyệt vời là một thuật toán đồng thuận càng tuyệt vời hơn nữa. Dù không có thuật toán đồng thuận nào là hoàn hảo cả, nhưng mỗi thuật...

Tiền mã hóa Komodo: Tất cả mọi thứ người mới bắt đầu cần biết

StevenPalley  03/02/2018

Nền tảng blockchain của Komodo sử dụng nguồn mở của Komodo để thực hiện các giao dịch minh bạch, vô danh, riêng tư và có thể thay thế. Sau đó chúng được thực hiện cực...