Gửi bài viết tới BigCoin

Người dân Venezuela có thể mua dầu, đóng thuế và các loại phí bằng đồng tiền mã hóa riêng Petro

StevenPalley  22/02/2018

Chính phủ Venezuela đã thông báo rằng đồng tiền mã hóa của quốc gia này có thể được sử dụng như là một hình thức thanh toán cho một số dịch vụ và các giao...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ