Gửi bài viết tới BigCoin

Pundi X và VeriME hợp tác thực hiện xác minh danh tính phân quyền cho nhà bán lẻ

Nguyen Hoa  16/02/2018

Để tăng tính minh bạch cho các giao dịch trên blockchain, Pundi X đã bắt tay với VeriME- một công ty chuyên về các dịch vụ xác minh danh tính phân quyền. Mối quan hệ...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain