Gửi bài viết tới BigCoin

Sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của Trung Quốc được mua lại bởi các nhà đầu tư Hồng Kông

StevenPalley  29/01/2018

Việc mua lại BTCC (sàn giao dịch Bitcoin đầu tiên của Trung Quốc) được thực hiện bởi một quỹ blockchain ở Hồng Kông BTCC tập trung vào Pool quốc tế, ví (wallet) và các thị...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain