Gửi bài viết tới BigCoin

Tranh chấp giữa Ripple và R3 Holdco sẽ không được điều trần tại California

StevenPalley  15/03/2018

Công ty blockchains danh tiếng - Ripple, hiện đang bị cuốn vào vào một cuộc tranh chấp pháp lý với một công ty blockchain khác - R3 Holdco. Cùng chúng tôi theo dõi bài viết...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ