Gửi bài viết tới BigCoin

Nano và Bitgrail đùn đẩy trách nhiệm về vụ mất cắp 15 triệu đồng XRB

Jhin  20/02/2018

Lỗi bảo mật của nền tảng Blockchain mạng lưới Nano hay sự bất cẩn của Bitgrail dẫn tới 15 triệu đồng XRB trên sàn giao dịch Bitgrail không cánh mà bay?

Nano và Bitgrail đùn đẩy trách nhiệm về vụ mất cắp 15 triệu đồng XRB

Jhin  20/02/2018

Lỗi bảo mật của nền tảng Blockchain mạng lưới Nano hay sự bất cẩn của Bitgrail dẫn tới 15 triệu đồng XRB trên sàn giao dịch Bitgrail không cánh mà bay?
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ