Gửi bài viết tới BigCoin

Đồng tiền Bitcoin Gold (BTG) là gì? Bitcoin Gold khác với Bitcoin như thế nào?

StevenPalley  07/02/2018

Bitcoin Gold là một hard fork của Bitcoin với mục đích phá vỡ sự độc quyền trong việc đào Bitcoin.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ