Gửi bài viết tới BigCoin

FP COMPLETE chính thức quyết định quy trình đánh giá code dành cho CREDITS

  09/05/2018

Những chuyên gia lập trình từ tổ chức FP Complete sẽ cung cấp một bản đánh giá code cho CREDITS cũng như tài liệu kỹ thuật của họ.  

[Review ICO] Paymon là gì?- Đánh giá tổng quan về dự án Paymon

Tung Leo  04/04/2018

Paymon có tham vọng tạo ra một blockchain mới giúp cải tiến chức năng thanh toán hiện hành, một nền tảng kinh doanh kết nối trực tiếp doanh nghiệp sản xuất và người sử dụng,...

[ Review ICO] Dự Án Zilliqa- Platform Blockchain Thông Lượng Cao Thế Hệ Mới

Nguyen Hoa  25/01/2018

Zilliqa được xem là một platform blockchain có khả năng mở rộng trong mạng lưới mở, không phép và phân tán. Vấn đề cơ bản mà Zilliqa đang mong muốn giải quyết chính là scalability. Đây...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ