Gửi bài viết tới BigCoin

Tích hợp Utrust - Ví RX hiện hỗ trợ UTK token

  10/07/2020

RiveX vui mừng thông báo Ví RV đã bổ sung thêm Utrust Token (UTK). Từ nay bạn có thể dễ dàng chuyển tiền và quản lý UTK token từ Ví RX phiên bản cho máy...