Gửi bài viết tới BigCoin

Satoshi vẫn là cá voi khủng nhất với $10.9 tỷ Bitcoin

  21/07/2020

Một báo cáo gần đây của nhà cung cấp phân tích và theo dõi blockchain, Whale Alert, tiết lộ rằng thợ mỏ được gọi là Patoshi đã khai thác hơn 10,9 tỷ đô la hoặc...

Satoshi Nakamoto trở lại?

Charlotte  09/07/2018

Satoshi Nakamoto trở lại?