Gửi bài viết tới BigCoin

Một Startup tại Thượng Hải sử dụng Blockchain để xác minh nguồn gốc rượu, chống hàng giả

Charlotte  25/05/2018

Một Startup tại Thượng Hải sử dụng Blockchain để xác minh nguồn gốc rượu, chống hàng giả
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain