Gửi bài viết tới BigCoin

ShareRing hướng mục tiêu trở thành Amazon của nền kinh tế chia sẻ dựa trên ứng dụng Blockchain

StevenPalley  15/04/2018

ShareRing - một công ty đang hướng mục tiêu xây dựng một hệ thống “Amazon của nền kinh tế chia sẻ “ dựa trên ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm  loại bỏ phân mảnh trong nền...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain