Gửi bài viết tới BigCoin

Robert Herjavec - CEO của Tập đoàn Herjavec cho biết Bitcoin sẽ tăng gấp đôi vào năm 2018

StevenPalley  21/02/2018

Giá của đồng tiền mã hóa phổ biến nhất thế giới - Bitcoin, là khá khó dự đoán, và thường thì không có cách nào để xác định đươcj sự dao động giá cả thường xuyên...

ROBERT HERJAVEC một nhà đầu tư của chương trình Shark Tank nói tiền mã hoá là tương lai

StevenPalley  09/02/2018

Nhà đầu tư Robert Herjavec của Shark Tank nổi tiếng là một người đề xướng lớn về tiền mã hoá, dự đoán rằng nó sẽ thay thế tiền mặt.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ