Gửi bài viết tới BigCoin

Người mua Bitcoin bị mất 278,000 USD trong vụ trộm tại Singapore

StevenPalley  15/04/2018

Sự gia tăng nhanh chóng của thị trường tiền mã hóa, đặc biệt là thời gian cuối năm 2017 đã mang lại nhiều cơ hội cho việc đầu tư, nhưng tiềm năng về tài sản...

Hàng triệu đô la đồng Ethereum có thể bị đánh cắp bởi những kẻ tấn công

StevenPalley  23/02/2018

Theo các nhà an ninh, những sai sót trong hợp đồng thông minh có thể cho phép kẻ tấn công đánh cắp hàng triệu đô la tiền Ethereum. Hơn 34.000 hợp đồng thông minh đã...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain