Gửi bài viết tới BigCoin

Ngân hàng Trung Quốc nghĩ ra một giải pháp cho vấn đề nâng cấp Blockchain

StevenPalley  23/02/2018

Ngân hàng Trung Quốc - một trong bốn ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nhất đất nước, đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho một quy trình mà họ nghĩ rằng sẽ...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ