Gửi bài viết tới BigCoin

KyberSwap ra mắt tính năng Limit Order 

admin  12/07/2019

NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2019 - KyberSwap (https://kyberswap.com/), nền tảng trao đổi các loại tài sản mã hóa tiện lợi và bảo mật do Kyber Network phát triển, ngày hôm nay đã ra mắt...

Deepbrain Chain chính thức khởi động dự án “Skynet” nhằm thu hút nguồn năng lực tính toán AI trên toàn cầu

Alice  18/07/2018

Vào ngày 3 tháng 6, nền tảng tính toán AI phi tập trung  – Deepbrain Chain đã thành công chạy thử mô hình đào tạo AI trên Testnet. Nhằm đánh giá khả năng của Testnet...