Gửi bài viết tới BigCoin

NEO phát triển khung hợp đồng thông minh mới với Ontology

Charlotte  07/06/2018

NEO phát triển khung hợp đồng thông minh mới với Ontology

MIT đang thử nghiệm mạng Bitcoin Lightning kết hợp với hợp đồng thông minh

Charlotte  23/05/2018

MIT đang thử nghiệm mạng Bitcoin Lightning kết hợp với hợp đồng thông minh

CREDITS: Các thành phần của mạng lưới peer-to-peer (P2P)

Charlotte  19/04/2018

CREDITS: Các thành phần của mạng lưới peer-to-peer (P2P)

Giá Ethereum sụt giảm điên cuồng. Nên bán ra ngay hay chờ đến khi hồi phục?

Miorly  22/02/2018

Nhiều thị trường hơn. Ở Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á đang bắt đầu mở nhiều sàn để bán ETH. Qúa nhiều App Phi tập trung sử dụng tiêu thụ Ether. Khi...

TiesDB và CREDITS hợp tác, kết hợp cơ sở dữ liệu và hợp đồng thông minh

Jhin  22/02/2018

Cơ sở đăng ký và lưu trữ dữ liệu công cộng và các hợp đồng thông minh có khả năng tự thực thi hiện đã có thể source dữ liệu trực tiếp từ TiesDB, một...