Gửi bài viết tới BigCoin

Sophia TX – Kết nối SAP và cộng đồng Blockchain

StevenPalley  25/03/2018

SophiaTX nổi bật với nền tảng mã nguồn mở vì đây là loại tiền mã hóa đầu tiên có tính năng blockchain tích hợp với các hệ thống SCM, ERP và CRM như SAP. Sophia TX...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ