Gửi bài viết tới BigCoin

Ứng dụng Cash App của Square bổ sung tính năng mua/ bán Bitcoin cho hầu hết tất cả người dùng

Jhin  01/02/2018

Ứng dụng Cash App là một ứng dụng cho phép người dùng gửi và nhận tiền mặt từ công ty cung cấp dịch vụ thanh toán di động (Mobile Payment) Square, đã cho phép hầu...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ