Gửi bài viết tới BigCoin

ENTER THE DRAGON - Phần 1: Giới thiệu chương trình League of Stakes

Linh  10/06/2020

League of Stakes (#LOS) cho phép người tham gia stake tài sản của họ - RVX (phiên bản WRC-20) và kiếm giải thưởng. Mô hình #LOS đi với một cơ chế độc nhất gọi là...