Gửi bài viết tới BigCoin

Ripple And Swift tiếp tục chiến đấu để giành ưu thế trong ngành ngân hàng

Charlotte  10/06/2018

Ripple And Swift tiếp tục chiến đấu để giành ưu thế trong ngành ngân hàng

FICCI và PWC cho biết: Công nghệ Blockchain có thể giúp giảm chi phí giao dịch trong các chương trình của chính phủ

StevenPalley  21/02/2018

Theo báo cáo, công nghệ blockchain này cũng có thể được sử dụng để quản lý hồ sơ đất đai, các thành phố thông minh và trên hết là theo dõi sự ô nhiễm không...

Hợp tác của Ripple LianLian nhằm nâng cao thanh toán qua biên giới cho Trung Quốc

StevenPalley  08/02/2018

Ngoài hơn 100 đối tác hiện có, Ripple đã bổ sung thêm một sự hợp tác khác vào danh sách của mình. Giờ đây, Đối tác LianLian Ripple tìm cách cải thiện thanh toán qua...

Ngân hàng quốc gia Abu Dhabi sử dụng đồng RIPPLE để thực hiện các giao dịch

StevenPalley  04/02/2018

Đồng tiền mã hóa Ripple đã gây ấn tượng mạnh đối với công nghệ Blockchain ngày hôm nay sau khi Ngân hàng Quốc gia Abu Dhabi (NBAD) công bố sẽ sử dụng nền tảng thanh...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ