Gửi bài viết tới BigCoin

Cryptocurrency sẽ tiếp tục tăng điểm

Tung Leo  24/02/2018

Thị trường điều chỉnh vẫn chưa kết thúc, và thua lỗ hơn nữa vẫn có thể xảy ra, nhưng nếu không có sự thay đổi đáng kể về giá, thì cryptocurrency sẽ tiếp tục tăng...

Nghệ thuật DỰ ĐOÁN GIÁ và Phân Tích Kỹ Thuật Crypto

Nguyen Hoa  20/02/2018

Khi nói về dự đoán giá, chúng ta sẽ thấy các luồng ý kiến khác nhau: người này nói Bitcoin sẽ tăng 900 USD, người kia nói giá Bitcoin sẽ vượt ngưỡng 100.000 USD. Vậy...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ