Gửi bài viết tới BigCoin

Những thách thức mà Bitcoin phải vượt qua để trở thành một đồng tiền toàn cầu

StevenPalley  01/04/2018

Bitcoin đã trở thành một đồng tiền mã hóa phổ biến trên toàn thế giới, nhưng chúng ta không thể quên những ngày đầu tiên của nó. Ngay từ những ngày đầu được đưa vào...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ