Gửi bài viết tới BigCoin

BITCOIN có thể khiến thẻ tín dụng trở nên lỗi thời

Anna   28/08/2018

Theo một số chuyên gia tài chính, Bitcoin giao dịch với phí thấp hơn. Ngoài ra, Bitcoin bỏ qua các tổ chức tài chính không cần thiết và tốn kém mà có sự phụ thuộc...

Blockrize, thẻ tín dụng của thời đại crypto

Jhin  10/03/2018

Sắp tới sẽ có một loại hình thẻ tín dụng mới cho phép người dùng hưởng chế độ ưu đãi hoàn tiền (cashback) dưới dạng tiền mã hóa thay vì loại hình cashback thông thường...

Aussie Lender cấm mua bán tiền mã hóa bằng thẻ tín dụng

StevenPalley  14/02/2018

Sáng nay CBA cho biết khách hàng của họ bây giờ sẽ không thể mua Bitcoin bằng thẻ tín dụng của họ.