Gửi bài viết tới BigCoin

Iran có kế hoạch phát triển tiền mã hóa dựa trên ứng dụng điện toán đám mây

StevenPalley  23/02/2018

Theo Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Iran, ông Mohammad-Javad Azari Jahromi: Iran đang có kế hoạch phát triển tiền mã hóa cho riêng mình