Gửi bài viết tới BigCoin

GMO muốn thuê Bitcoin của khách hàng

StevenPalley  14/04/2018

Gã khổng lồ GMO của Nhật đã đưa ra một dịch vụ cho phép khách hàng cho công ty mượn bitcoin của họ. Số dư bitcoin của khách hàng sẽ được ghi nợ từ tài...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ