Gửi bài viết tới BigCoin

Thưởng block của miner POW giảm còn 0.6 ETH

Tung Leo  03/04/2018

Ethereum đã công bố các thông số kỹ thuật cho giai đoạn I của Friendly Finality Gadget Casper (FFG Casper), còn được gọi là giao thức hỗn hợp giữa Proof-of-Work/Proof-of Stake (PoS).
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain