Gửi bài viết tới BigCoin

Giám đốc tài chính Paypal tin vào viễn cảnh tươi sáng của Bitcoin

dangthang  21/02/2018

Giám đốc tài chính của công ty Paypal, ông John Rainey, dự đoán rằng tiền crypto sẽ trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến trong tương lai.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ