Gửi bài viết tới BigCoin

Vì sao các nhà đầu tư cá nhân nên tránh xa tiền mã hóa

Sapphire  18/02/2018

Không có thu nhập, không một cam kết thanh toán trong tương lai, nên tiền mã hóa không phải là một khoản đầu tư. Trong thế giới tiền mã hóa chỉ có sự đầu cơ,...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ