Gửi bài viết tới BigCoin

Ngân hàng Trung ương Châu Âu: “Bitcoin không phải là chìa khóa mở ra một xã hội không tiền mặt”

Charlotte  14/03/2018

Ngân hàng Trung ương Châu Âu: “Bitcoin không phải là chìa khóa mở ra một xã hội không tiền mặt”. Tiền mặt đang được tiêu thụ ít dần đi và chắc chắn sẽ lui vào...

Tiền mã hóa có thể thay thế tiền mặt trong tương lai?

Aurora  08/02/2018

Liệu tiền mã hóa có khả năng thay thế tiền mặt trong tương lai? Những ưu và nhược điểm của tương lai này là gì?  
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ