Gửi bài viết tới BigCoin

Tierion (TNT) Coin là gì? Cùng tìm hiểu về Tierion

StevenPalley  18/04/2018

Các nhà phát triển sử dụng Tierion để lưu dữ liệu vào Blockchain. Mục đích của nó là chứng minh tính toàn vẹn và dấu thời gian của bất kỳ dữ liệu, tệp tin hoặc...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ