Gửi bài viết tới BigCoin

Chiliz trên nền tảng Ethereum bổ sung một đội thể thao điện tử lớn vào danh sách

hoatracy  19/08/2020

Đội thể thao điện tử nổi tiếng của Tây Ban Nha, Team Heretics sẽ cung cấp mã token TH dựa trên Ethereum bắt đầu từ tuần tới, cung cấp quyền truy cập vào các cuộc...