Gửi bài viết tới BigCoin

46% ICO đã thất bại trong năm 2017

Tung Leo  24/02/2018

Năm qua là năm bùng nổ của các dự án ICO và nó đã trở thành kênh đầu tư tiềm năng cho các Investor, tuy vậy đã có khoảng 46% dự án ICO thất bại...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ