Gửi bài viết tới BigCoin

Baidu tung ra Totem, một dịch vụ hình ảnh chứng khoán trên nền tảng Blockchain

StevenPalley  14/04/2018

Mới đây, Baidu-  gã tìm kiếm khổng lồ của  Trung Quốc Baidu đã ra mắt  một ứng dụng dựa trên blockchain để quản lý quyền sở hữu trí tuệ cho hình ảnh. Vào ngày 11...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ