Gửi bài viết tới BigCoin

Vitalik Buterin: Những dự án hứa hẹn TPS cao là một đống RÁC tập trung

admin  09/02/2019

Trong tuyên bố này, ông nói rằng các dự án sử dụng các thuật toán thay thế để đạt được tỷ lệ TPS cao “một cách vô lý” đều được coi là một “đống rác...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain