Gửi bài viết tới BigCoin

Giải nghĩa những giải pháp Layer 2 của Ethereum: State Channels. Plasma, và Truebit (phần 3)

  18/02/2018

Truebit là một công nghệ giúp cho ethereum tiến hnàh các tính toán nặng và phức tạp off chain. Điều này tạo ra sự khác biệt của nó so với state channel và Plasma, những...

Giải nghĩa những giải pháp Layer 2 của Ethereum: State Channels. Plasma, và Truebit (phần 2)

  18/02/2018

State channels là một kỹ thuật giúp cho các giao dịch và các update trạng thái khác được tiến hành off chain. Tuy nhiên, những thứ diễn ra “bên trong” một kênh state channel vẫn...

Giải nghĩa những giải pháp Layer 2 của Ethereum: State Channels. Plasma, và Truebit (phần 1)

  18/02/2018

Đối với Ethereum thì năm 2018 là một năm của việc xây dựng cấu trúc cơ sở hạ tầng. Trong năm này, việc thực thi ứng dụng sẽ thử thách các giới hạn của mạng...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ