Gửi bài viết tới BigCoin

Chuỗi cung ứng - Đệ tử trung thành nhất của Blockchain?

Charlotte  26/05/2018

Chuỗi cung ứng - Đệ tử trung thành nhất của Blockchain?

Liên minh Ngân hàng Phillipines đặt mục tiêu liên kết hơn 100 ngân hàng nông thôn với công nghệ blockchain vào năm 2018

Charlotte  25/05/2018

Liên minh Ngân hàng Phillipines đặt mục tiêu liên kết hơn 100 ngân hàng nông thôn với công nghệ blockchain vào năm 2018

Curaizon khôi phục niềm tin vào bảo mật dữ liệu bệnh nhân

Charlotte  24/05/2018

Curaizon khôi phục niềm tin vào bảo mật dữ liệu bệnh nhân

Một ứng dụng trả lương cho người lao động tức thời dựa trên nền tảng mã hóa vừa ra đời tại Úc

Charlotte  24/05/2018

Một ứng dụng trả lương cho người lao động tức thời vừa ra đời tại Úc

Từ nước Nga: Tiền mã hóa và Blockchain đang tìm chỗ đứng như thế nào

Charlotte  24/05/2018

Từ nước Nga: Tiền mã hóa và Blockchain đang tìm chỗ đứng như thế nào

Các công ty blockchain có nên lo lắng về các quy tắc GDPR của EU không?

Charlotte  24/05/2018

Các công ty blockchain có nên lo lắng về các quy tắc GDPR của EU không?

Có kỹ năng Blockchain? Bạn được thuê! $ 120,000 + Tiền thưởng!

Charlotte  24/05/2018

Có kỹ năng Blockchain? Bạn được thuê! $ 120,000 + Tiền thưởng!

Các công ty công nghệ có thể tận dụng tối đa các loại cryptocurrency như thế nào

Charlotte  23/05/2018

Các công ty công nghệ có thể tận dụng tối đa các loại cryptocurrency như thế nào

Những ứng dụng thiết thực của Blockchain trong cuộc sống

Mi_A  23/05/2018

Những ứng dụng thiết thực của Blockchain trong cuộc sống

Phát chán với các loại mật khẩu? Đây là cách Blockchain có thể giúp bạn tăng cường an ninh mạng.

Charlotte  22/05/2018

Phát chán với các loại mật khẩu? Đây là cách Blockchain có thể giúp bạn tăng cường an ninh mạng.
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain