Gửi bài viết tới BigCoin

Quỹ mạo hiểm đầu tư vào các công ty mới thành lập nhằm cải thiện lao động thực tế

StevenPalley  30/01/2018

Các công ty như Apple và Walt Disney cũng như quỹ từ thiện của Walmart là các nhà đầu tư trong quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 23 triệu USD nhằm sử dụng các...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain