Gửi bài viết tới BigCoin

USDC chính thức rời khỏi Ethereum?

hoatracy  25/06/2020

USDC đang rời khỏi sự độc quyền với Ethereum để đưa stablecoin đến Algorand, và nhiều blockchain sắp tới.