Gửi bài viết tới BigCoin

KardiaChain là gì? Giới thiệu về dự án KardiaChain

admin  23/03/2019

KardiaChain là blockchain của các blockchains, một nền tảng blockchain đa kết nối (interoperability) có khả năng liên kết bất cứ blockchain mở hay tư nhân nào (public and private blockchain) cùng với các Dapp...

Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất cấm nhập khẩu thiết bị khai thác Bitcoin

Charlotte  06/06/2018

Bộ Tài chính Việt Nam đề xuất cấm nhập khẩu thiết bị khai thác Bitcoin

Hội thảo:Blockchain giúp phát triển kinh tế Việt Nam

Charlotte  26/05/2018

Hội thảo:Blockchain giúp phát triển kinh tế Việt Nam