Gửi bài viết tới BigCoin

Canada thử nghiệm hệ thống ID dựa trên công nghệ Blockchain quốc tế

StevenPalley  29/01/2018

Chính phủ Canada sẽ thử nghiệm với một hệ thống sân bay trước để giúp du khách chia sẻ dữ liệu cá nhân. Dự án đã được đưa ra tại WEF (Diễn đàn Kinh tế...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain