Gửi bài viết tới BigCoin

Doanh nhân tài ba Wesley Brook lên kế hoạch đầu tư vào một loại Blockchain mới

StevenPalley  06/04/2018

Doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên viên tài chính và thuế, Chủ tịch Hiệp hội các nhà quản lý Brazil, Giám đốc điều hành của Vale Bank S / A, một cổ đông của Brooks...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ