Gửi bài viết tới BigCoin

Coi Bitcoin như một khoản quyên góp cho chính trị, điều trần tại Wisconsin

StevenPalley  27/04/2018

Một ví dụ mới khác về việc sử dụng tài sản kỹ thuật số là chấp nhận các khoản đóng góp của chiến dịch và đóng góp chính trị dưới dạng bitcoin hoặc tiền mã...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ