Gửi bài viết tới BigCoin

Blockchain Sẽ Giúp Xã Hội Bình Đẳng Hơn?

Nguyen Hoa  16/02/2018

Chưa bao giờ trong lịch sử xuất hiện một nền tảng công nghệ khiến cả thế giới thích thú chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chỉ mới 10 năm trước thôi, khi...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ