Gửi bài viết tới BigCoin

[Review ICO] VeriME - Ứng dụng blockchain Verification-as-a-Service xác minh danh tính dễ dàng và nhanh chóng cho thương mại điện tử

  12/02/2018

Ý tưởng dự án: Thu thập thông tin cá nhân, nhận dạng danh tính trên blockchain và các ứng dụng trên điện thoại di động. Công nghệ sinh trắc học, machine learning. Rút ngắn quá...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ