Gửi bài viết tới BigCoin

Tin tặc chứng minh máy tính đủ mạnh có thể đánh lừa Bitcoin và blockchain

Charlotte  05/06/2018

Tin tặc chứng minh máy tính đủ mạnh có thể đánh lừa Bitcoin và blockchain

Zencash là gì? Tổng quan về tiền mã hóa Zencash

StevenPalley  25/03/2018

Gặp gỡ Zen Cash, mạng lưới nặc danh được mã hóa đầu tiên của TLS, dịch vụ nhắn tin, nền tảng nội dung và tổ chức tự trị phân quyền (DAO). Nhóm nghiên cứu của...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ