Gửi bài viết tới BigCoin

OX là gì? Tìm hiểu về đồng tiền mã hóa ZRX

StevenPalley  12/02/2018

OX là một giao thức phân quyền, mã nguồn mở trên nền tảng blockchain Etherum. 0x được tạo ra bằng cách sử dụng một giao thức liên quan đến các hợp đồng thông minh Ethereum...
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ