Gửi bài viết tới BigCoin

Tại sao CREDITS an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Đăng bởi: Charlotte  - 07/05/2018 - 308 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại sao CREDITS an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Blockchain cung cấp một cách tiếp cận cơ bản khác nhau để đảm bảo an ninh thông tin của các hệ thống quy mô lớn, vượt xa các máy chủ node bao gồm dữ liệu người dùng và bảo vệ cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, khối cầu nối blockchain phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, từ sự phát triển cơ sở hạ tầng mạng cho tới các giao dịch, quy định liên quan đến lưu trữ thông tin, khả năng mua toàn vẹn dữ liệu, bảo mật và tính xác thực. Hãy cùng chúng tôi thảo luận về các thuật toán chính, mà ngay khi nó được công bố sẽ làm cho nền tảng CREDITS an toàn hơn các hệ thống blockchain khác.

Tổng quan về bảo mật thông tin

Triết lý đằng sau công nghệ blockchain chính là muốn nhấn mạnh mức độ bảo mật cao nhất có thể được củng cố bởi các thông số sau:

  • Blockchain là một chuỗi các khối dữ liệu được tạo liên kết với nhau thông qua một tổng băm của khối trước đó;
  • Blockchain lưu trữ và xử lý dữ liệu phân cấp;
  • Nguyên tắc tạo ra một chuỗi các khối, với mỗi khối có chứa một tổng băm của khối trước đó.

Tạo chuỗi liên tục của nhóm dữ liệu

Nền tảng CREDITS lưu trữ dữ liệu dưới dạng một chuỗi các khối được sắp xếp trên cơ sở dữ liệu nào tới trước sẽ được lưu trữ trước. Trong trường hợp hoán vị của các khối, chuỗi các dữ liệu thời gian là không chính xác và các giá trị băm cũng không phù hợp với dữ liệu ban đầu khiến việc lưu trữ dữ liệu thiếu tính chính xác.

Blockchain được tạo ra như một chuỗi các khối ngày càng phát triển với tất cả các bản ghi quá trình giao dịch. Mỗi khối có một tiêu đề và một danh sách giao dịch. Tiêu đề khối bao gồm băm của chính nó và tổng băm của khối trước đó. Theo đó, mỗi khối mới chứa một tham chiếu của băm khối trước đó trong sổ kế toán. Đổi lại, việc tạo ra một tổng băm đảm bảo tính không thể đảo ngược của toàn bộ chuỗi giao dịch. Thay đổi thông tin về khối đã có trong chuỗi là không hợp lý vì điều này sẽ đòi hỏi phải chỉnh sửa thông tin trên tất cả các khối tiếp theo. Kết quả là, việc gian lận sử dụng hai giao dịch khác nhau để cùng chi tiêu số dư của một tài khoản (chi tiêu lại chi tiêu trước đó) rất khó xảy ra.

Thuật toán đồng thuận trong mạng

Trong bối cảnh tiền điện tử, các thuật toán đồng thuận được chỉ định để đảm bảo tính hợp lệ của các giao dịch (với xác nhận được phân phối giữa nhiều thành viên mạng) và khả năng chịu lỗi hệ thống do dư thừa.

Thuật toán đồng thuận trong mạng CREDITS được mô tả một cách khái quát như sau:

  • Tạo danh sách các nodes tham gia thuật toán dựa trên công nghệ DpoS

DPoS cung cấp một hệ thống xếp hạng danh tiếng. Nói cách khác, nó tạo ra một nhóm các nodes có quyền xác nhận hợp lệ một giao dịch, tạo ra một nhóm giao dịch, xác nhận hợp lệ và gửi các nhóm đến các nodes để ghi lại thêm trong một chuỗi.

Một vòng mới được tạo mỗi 5 mili giây (5 × 10–3 giây). Một nhóm giao dịch mỗi vòng sẽ được tạo ra. Tất cả các nodes trong mạng cũng sẽ được liệt kê. Mỗi nodes được gán một số ngẫu nhiên (theo thứ hạng). Danh sách được sắp xếp từ lớn đến bé dựa trên các giá trị này. Node đầu tiên trong danh sách này trở thành node đầu. Tất cả các node tiếp theo trong danh sách trở thành các node tin cậy cho số được xác định bằng thuật toán sau: nếu tổng số node là 10 thì 50% trở thành đáng tin cậy, nhưng phải gồm ít nhất 3 node. Nếu tổng số nút tối thiểu là 100, thì 10% được tin cậy. Số lượng trung bình thay đổi từ 10% đến 50% tổng số node trong mạng. Danh sách cuối cùng của các nodes liên quan đến bất kỳ vòng nào có thể xác định số lượng của nhóm này. Các nodes có liên quan đến xử lý nhóm không tham gia xây dựng vòng mới. Hệ thống bắt đầu một vòng mới bằng cách sử dụng số dựa trên thuật toán được mô tả ở trên mà không cần đợi cho đến khi quá trình xử lý của nhóm cuối cùng kết thúc. Đây là cách xử lý không đồng bộ của các nhóm giao dịch mở ra và chuỗi các nhóm được xây dựng.

  • Xác nhận trong một vòng và thế hệ chuỗi nhóm sẽ phải phụ thuộc vào công nghệ BFT.

Theo bitcoin vietnam Thuật toán Byzantine Fault Tolerances (BFT) cho phép người phê chuẩn (validator) kiểm soát trạng thái mạng và trao đổi tin nhắn, đảm bảo sự trung thực và đưa ra quyết định về hiệu lực của các nhóm giao dịch.

Sau khi được tạo, một giao dịch được gửi đến node đầu và được chuyển tiếp đến các node tin cậy để xác thực tiếp theo. Mỗi node tin cậy được liên kết với node lien kề nó với mục đích xác minh giao dịch chung. Các nút tin cậy đưa ra quyết định về tính hợp lệ của các giao dịch này dựa trên một mô hình toán học được gọi là thuật toán Byzantine Fault Tolerances. Sau khi thực hiện, các giao dịch được gửi trở lại node đầu để được ghi lại trong một nhóm. Khi thời gian trôi qua hoặc một số giao dịch nhất định đạt được, một nhóm sẽ bị đóng. Tổng giá trị băm của nhóm này được tạo theo số được chỉ định cho nhóm này và tổng số băm của nhóm trước đó. Sau đó, nó được chuyển tiếp đến tất cả các node của mạng để ghi hình tiếp theo trong một chuỗi. Đến đây thì vòng giao dịch đã được hoàn thành.

Tạo kết quả băm

Nền tảng CREDITS sử dụng thuật toán mã hóa dữ liệu được gọi là BLAKE2s. Thuật toán này không giới hạn với kích thước của dữ liệu băm và được bảo vệ chống lại các cuộc tấn công liên quan đến sự xuất hiện của va chạm trong quá trình băm. BLAKE2s phục vụ để gắn sự đồng thuận BFT trong khi kiểm tra chức năng node bằng cách sử dụng một tổng kiểm tra. BLAKE2s là phiên bản của thuật toán BLAKE2 được tối ưu hóa cho kích thước nền tảng 8 bit đến 32 bit. Thuật toán dựa trên thiết kế HAIFA; chức năng nén, trên phương pháp Davies – Meyer được cải thiện.

Việc sử dụng BLAKE2s cung cấp các lợi ích sau liên quan đến bảo mật:

  • Chức năng nén cải tiến

BLAKE2 nhập số nhận dạng hoàn thành trước tiên để phụ giúp cho chức năng nén, do đó làm cho nó trở nên an toàn hơn. Việc tiến hành một cách cẩn trọng sẽ bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạnh mẽ với các bảng cầu vồng.

  • Giảm số lượng hằng số

Hàm BLAKE2 sử dụng tổng cộng 8 thay vì 24 hằng số từ, do đó tiết kiệm được 64 byte của ROM và 64 byte RAM.

  • Chặn các tham số bao gồm vectơ khởi tạo

Mã hóa các tham số, độ dài khóa và bảng tham chiếu để bảo mật cho chuỗi băm.

  • Truyền dữ liệu nhanh hơn

Truyền dữ liệu với số vòng đã chuyển từ 14 đến 10 (so với BLAKE-256). Kết quả là, số chu kỳ mỗi bit đã giảm từ 7,49 xuống 5,34. Điều này thay đổi kết quả tăng tốc khoảng 29% cho việc chuyển khối lượng dữ liệu lớn, đồng thời cải thiện tốc độ truyền dữ liệu không lớn.

Chữ ký số

CREDITS sử dụng băm mật mã với mục đích đảm bảo tính bảo mật của tất cả các khía cạnh hệ thống. Nền tảng được xây dựng trên hệ thống chữ ký đường cong elip được gọi là EdDSA. Nó cũng sử dụng Ed25519, một lược đồ chữ ký đường cong elliptic cung cấp bảo mật tốt hơn so với ECDSA và DSA đồng thời hiệu suất tốt. Mã hóa đường cong elliptic được sử dụng để tạo cặp khóa được mã hóa bảo vệ.

Cụm từ mã được tạo để tạo tài khoản người dùng được băm thông qua việc sử dụng thuật toán BLAKE2s. Băm này sau đó được sử dụng bởi Ed25519 để tạo ra một khóa riêng và một khóa công khai. Cần có khóa riêng để ký các giao dịch của người dùng và chuyển tiếp chúng tới mạng. Khóa công khai được kết hợp trong giao dịch và các node nhận giao dịch có thể xác minh chữ ký bằng cách sử dụng khóa công khai. Điều này cung cấp sự bảo vệ hiệu quả cho cả người dùng và mạng vì khóa riêng chỉ được người dùng giữ và khóa công khai có thể xác minh tính xác thực của chữ ký của người dùng.

Thuật toán Ed25519 được chỉ định cho mức độ bảo mật 128 bit. Loại bảo vệ này chỉ có thể bị tấn công bởi các máy tính lượng tử lớn. Một đánh giá hợp lý về khả năng được cung cấp bởi các máy tính thông thường chứng minh rằng Ed25519 hoàn toàn an toàn.

Kết luận

Bất cứ thứ gì cũng có thể bị tấn công - nhưng nó liệu có dễ dàng bị tấn công? Bỏ qua thuật toán đồng thuận là cách duy nhất có thể để hack hệ thống. Việc thêm các giao dịch giả mạo hoặc các nhóm giao dịch vào hệ thống đòi hỏi một số lượng lớn các node giả mạo. Triển khai nhiều node đòi hỏi hiệu suất tính toán rất lớn. Cần một số lượng phong phú và đa dạng của các nguồn lực cần thiết được thuê từ các trung tâm dữ liệu lớn hơn, phát triển một mã độc hại, triển khai các node giả mạo việc này là bất khả thi với hacker không có điều kiện kinh tế lớn. Số lượng node hợp lệ trong mạng càng lớn, doanh thu nội mạng càng cao và tài nguyên càng lớn điều này khiến cho hacker mất rất nhiều công sức để đạt được mục đích.

CREDITS là một nền tảng duy nhất cung cấp một cách tiếp cận cơ bản khác nhau để giải quyết bất kỳ vấn đề bảo mật thông tin nào đối mặt với hệ thống blockchain. Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến trong mã hóa dữ liệu và các lĩnh vực băm đã tạo ra một nền tảng không thể bị tấn công trừ khi các nguồn lực và chi phí đáng kể được dành riêng, lớn hơn lợi nhuận tiềm năng.

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Verizon vừa giành được bằng sáng chế để tạo ra SIM ảo trên Blockchain


Tập đoàn viễn thông Verizon đang chú ý đến việc sử dụng công nghệ blockchain để làm cơ sở cho việc tạo ra các thẻ SIM ảo.

 

null

 

Vào ngày 10 tháng 9, công ty đã được cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ cho ý tưởng này. Bằng sáng chế đã mô tả việc làm thế nào để thẻ SIM có thể được thay thế bằng phần mềm tương đương hay SIM ảo (vSIM), một loại SIM được bảo mật bằng mã hóa dựa trên công nghệ blockchain.

Một thiết bị mạng di động sẽ tạo tài khoản người dùng để lưu trữ một hoặc nhiều vSIM và lựa chọn các dịch vụ mạng được liên kết với tài khoản. Sau đó, thiết bị mạng sẽ tạo bản ghi blockchain bao gồm hồ sơ vSIM cho các dịch vụ mạng và nhận dạng thuê bao di động quốc tế (IMSI). Hồ sơ sau đó sẽ được liên kết với tài khoản người dùng và có thể được kích hoạt trên thiết bị di động của khách hàng.

Các nút tham gia trên mạng lưới đồng thuận phân tán sẽ duy trì một danh sách các bản ghi mà Verizon gọi là vSIM blockchain. Việc này giúp tránh được sự giả mạo bằng cách lưu trữ các giao dịch được bảo mật bằng mật mã. Các bản ghi trên blockchain vSIM sẽ được lưu trữ trong cấu trúc cây băm để đạt hiệu quả và đảm bảo cho các block nhận được không bị hư hại và thay đổi.

Điều đáng chú ý là vSIM có thể được sử dụng ở bất kỳ thiết bị di động nào được liên kết với tài khoản người dùng và chuyển đổi dễ dàng giữa các thiết bị. Ngoài ra, các vấn đề về sao lưu sẽ là một yếu tố được vSIM đặt làm nền tảng bằng một số giao diện lập trình ứng dụng (APIs).

Theo bằng sáng chế:

"Trong một lần triển khai, người dùng có thể chấp nhận hồ sơ vSIM mới vào tài khoản người dùng, chuyển đổi vSIM giữa các thiết bị được liên kết với tài khoản hoặc cung cấp hồ sơ vSIM cho người dùng khác."

Điều này cho thấy một công ty có thể mua một số vSIM, giao chúng cho nhân viên của mình theo ý muốn rồi sau đó giao chúng lại cho các nhân viên khác đang sử dụng hệ thống.

Verizon trước đây đã ủng hộ 15 triệu đô la cho Filament, một công ty hoạt động trên lĩnh vực phần cứng công nghệ blockchain cho mạng lưới vạn vật kết nối.

 

Nguồn: Coindesk

Thảo luận thêm tại : 

Email : Bigcoinvietnam@gmail.com 

Hotline : (+84) 972 678 963 

Facebook Fanpage : + https://www.facebook.com/Bigcoinvietnam/ 

Facebook Group : +https://www.facebook.com/groups/Blockchain.Alliance/

Telegram : https://t.me/bigcoinvietnam

Twitter : https://twitter.com/bigcoinvietnam

Youtube channel : https://www.youtube.com/channel/UCSqu48gRo3ClM71WAUgFgxQ

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn
Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin và các dự án công nghê Blockchain