Gửi bài viết tới BigCoin

Tại sao CREDITS an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Đăng bởi: Charlotte  - 07/05/2018 - 196 lượt xem
Chia sẻ
 

Tại sao CREDITS an toàn hơn các nền tảng blockchain khác?

Blockchain cung cấp một cách tiếp cận cơ bản khác nhau để đảm bảo an ninh thông tin của các hệ thống quy mô lớn, vượt xa các máy chủ node bao gồm dữ liệu người dùng và bảo vệ cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, khối cầu nối blockchain phải đối mặt với nhiều thách thức khác nhau, từ sự phát triển cơ sở hạ tầng mạng cho tới các giao dịch, quy định liên quan đến lưu trữ thông tin, khả năng mua toàn vẹn dữ liệu, bảo mật và tính xác thực. Hãy cùng chúng tôi thảo luận về các thuật toán chính, mà ngay khi nó được công bố sẽ làm cho nền tảng CREDITS an toàn hơn các hệ thống blockchain khác.

Tổng quan về bảo mật thông tin

Triết lý đằng sau công nghệ blockchain chính là muốn nhấn mạnh mức độ bảo mật cao nhất có thể được củng cố bởi các thông số sau:

  • Blockchain là một chuỗi các khối dữ liệu được tạo liên kết với nhau thông qua một tổng băm của khối trước đó;
  • Blockchain lưu trữ và xử lý dữ liệu phân cấp;
  • Nguyên tắc tạo ra một chuỗi các khối, với mỗi khối có chứa một tổng băm của khối trước đó.

Tạo chuỗi liên tục của nhóm dữ liệu

Nền tảng CREDITS lưu trữ dữ liệu dưới dạng một chuỗi các khối được sắp xếp trên cơ sở dữ liệu nào tới trước sẽ được lưu trữ trước. Trong trường hợp hoán vị của các khối, chuỗi các dữ liệu thời gian là không chính xác và các giá trị băm cũng không phù hợp với dữ liệu ban đầu khiến việc lưu trữ dữ liệu thiếu tính chính xác.

Blockchain được tạo ra như một chuỗi các khối ngày càng phát triển với tất cả các bản ghi quá trình giao dịch. Mỗi khối có một tiêu đề và một danh sách giao dịch. Tiêu đề khối bao gồm băm của chính nó và tổng băm của khối trước đó. Theo đó, mỗi khối mới chứa một tham chiếu của băm khối trước đó trong sổ kế toán. Đổi lại, việc tạo ra một tổng băm đảm bảo tính không thể đảo ngược của toàn bộ chuỗi giao dịch. Thay đổi thông tin về khối đã có trong chuỗi là không hợp lý vì điều này sẽ đòi hỏi phải chỉnh sửa thông tin trên tất cả các khối tiếp theo. Kết quả là, việc gian lận sử dụng hai giao dịch khác nhau để cùng chi tiêu số dư của một tài khoản (chi tiêu lại chi tiêu trước đó) rất khó xảy ra.

Thuật toán đồng thuận trong mạng

Trong bối cảnh tiền điện tử, các thuật toán đồng thuận được chỉ định để đảm bảo tính hợp lệ của các giao dịch (với xác nhận được phân phối giữa nhiều thành viên mạng) và khả năng chịu lỗi hệ thống do dư thừa.

Thuật toán đồng thuận trong mạng CREDITS được mô tả một cách khái quát như sau:

  • Tạo danh sách các nodes tham gia thuật toán dựa trên công nghệ DpoS

DPoS cung cấp một hệ thống xếp hạng danh tiếng. Nói cách khác, nó tạo ra một nhóm các nodes có quyền xác nhận hợp lệ một giao dịch, tạo ra một nhóm giao dịch, xác nhận hợp lệ và gửi các nhóm đến các nodes để ghi lại thêm trong một chuỗi.

Một vòng mới được tạo mỗi 5 mili giây (5 × 10–3 giây). Một nhóm giao dịch mỗi vòng sẽ được tạo ra. Tất cả các nodes trong mạng cũng sẽ được liệt kê. Mỗi nodes được gán một số ngẫu nhiên (theo thứ hạng). Danh sách được sắp xếp từ lớn đến bé dựa trên các giá trị này. Node đầu tiên trong danh sách này trở thành node đầu. Tất cả các node tiếp theo trong danh sách trở thành các node tin cậy cho số được xác định bằng thuật toán sau: nếu tổng số node là 10 thì 50% trở thành đáng tin cậy, nhưng phải gồm ít nhất 3 node. Nếu tổng số nút tối thiểu là 100, thì 10% được tin cậy. Số lượng trung bình thay đổi từ 10% đến 50% tổng số node trong mạng. Danh sách cuối cùng của các nodes liên quan đến bất kỳ vòng nào có thể xác định số lượng của nhóm này. Các nodes có liên quan đến xử lý nhóm không tham gia xây dựng vòng mới. Hệ thống bắt đầu một vòng mới bằng cách sử dụng số dựa trên thuật toán được mô tả ở trên mà không cần đợi cho đến khi quá trình xử lý của nhóm cuối cùng kết thúc. Đây là cách xử lý không đồng bộ của các nhóm giao dịch mở ra và chuỗi các nhóm được xây dựng.

  • Xác nhận trong một vòng và thế hệ chuỗi nhóm sẽ phải phụ thuộc vào công nghệ BFT.

Theo bitcoin vietnam Thuật toán Byzantine Fault Tolerances (BFT) cho phép người phê chuẩn (validator) kiểm soát trạng thái mạng và trao đổi tin nhắn, đảm bảo sự trung thực và đưa ra quyết định về hiệu lực của các nhóm giao dịch.

Sau khi được tạo, một giao dịch được gửi đến node đầu và được chuyển tiếp đến các node tin cậy để xác thực tiếp theo. Mỗi node tin cậy được liên kết với node lien kề nó với mục đích xác minh giao dịch chung. Các nút tin cậy đưa ra quyết định về tính hợp lệ của các giao dịch này dựa trên một mô hình toán học được gọi là thuật toán Byzantine Fault Tolerances. Sau khi thực hiện, các giao dịch được gửi trở lại node đầu để được ghi lại trong một nhóm. Khi thời gian trôi qua hoặc một số giao dịch nhất định đạt được, một nhóm sẽ bị đóng. Tổng giá trị băm của nhóm này được tạo theo số được chỉ định cho nhóm này và tổng số băm của nhóm trước đó. Sau đó, nó được chuyển tiếp đến tất cả các node của mạng để ghi hình tiếp theo trong một chuỗi. Đến đây thì vòng giao dịch đã được hoàn thành.

Tạo kết quả băm

Nền tảng CREDITS sử dụng thuật toán mã hóa dữ liệu được gọi là BLAKE2s. Thuật toán này không giới hạn với kích thước của dữ liệu băm và được bảo vệ chống lại các cuộc tấn công liên quan đến sự xuất hiện của va chạm trong quá trình băm. BLAKE2s phục vụ để gắn sự đồng thuận BFT trong khi kiểm tra chức năng node bằng cách sử dụng một tổng kiểm tra. BLAKE2s là phiên bản của thuật toán BLAKE2 được tối ưu hóa cho kích thước nền tảng 8 bit đến 32 bit. Thuật toán dựa trên thiết kế HAIFA; chức năng nén, trên phương pháp Davies – Meyer được cải thiện.

Việc sử dụng BLAKE2s cung cấp các lợi ích sau liên quan đến bảo mật:

  • Chức năng nén cải tiến

BLAKE2 nhập số nhận dạng hoàn thành trước tiên để phụ giúp cho chức năng nén, do đó làm cho nó trở nên an toàn hơn. Việc tiến hành một cách cẩn trọng sẽ bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạnh mẽ với các bảng cầu vồng.

  • Giảm số lượng hằng số

Hàm BLAKE2 sử dụng tổng cộng 8 thay vì 24 hằng số từ, do đó tiết kiệm được 64 byte của ROM và 64 byte RAM.

  • Chặn các tham số bao gồm vectơ khởi tạo

Mã hóa các tham số, độ dài khóa và bảng tham chiếu để bảo mật cho chuỗi băm.

  • Truyền dữ liệu nhanh hơn

Truyền dữ liệu với số vòng đã chuyển từ 14 đến 10 (so với BLAKE-256). Kết quả là, số chu kỳ mỗi bit đã giảm từ 7,49 xuống 5,34. Điều này thay đổi kết quả tăng tốc khoảng 29% cho việc chuyển khối lượng dữ liệu lớn, đồng thời cải thiện tốc độ truyền dữ liệu không lớn.

Chữ ký số

CREDITS sử dụng băm mật mã với mục đích đảm bảo tính bảo mật của tất cả các khía cạnh hệ thống. Nền tảng được xây dựng trên hệ thống chữ ký đường cong elip được gọi là EdDSA. Nó cũng sử dụng Ed25519, một lược đồ chữ ký đường cong elliptic cung cấp bảo mật tốt hơn so với ECDSA và DSA đồng thời hiệu suất tốt. Mã hóa đường cong elliptic được sử dụng để tạo cặp khóa được mã hóa bảo vệ.

Cụm từ mã được tạo để tạo tài khoản người dùng được băm thông qua việc sử dụng thuật toán BLAKE2s. Băm này sau đó được sử dụng bởi Ed25519 để tạo ra một khóa riêng và một khóa công khai. Cần có khóa riêng để ký các giao dịch của người dùng và chuyển tiếp chúng tới mạng. Khóa công khai được kết hợp trong giao dịch và các node nhận giao dịch có thể xác minh chữ ký bằng cách sử dụng khóa công khai. Điều này cung cấp sự bảo vệ hiệu quả cho cả người dùng và mạng vì khóa riêng chỉ được người dùng giữ và khóa công khai có thể xác minh tính xác thực của chữ ký của người dùng.

Thuật toán Ed25519 được chỉ định cho mức độ bảo mật 128 bit. Loại bảo vệ này chỉ có thể bị tấn công bởi các máy tính lượng tử lớn. Một đánh giá hợp lý về khả năng được cung cấp bởi các máy tính thông thường chứng minh rằng Ed25519 hoàn toàn an toàn.

Kết luận

Bất cứ thứ gì cũng có thể bị tấn công - nhưng nó liệu có dễ dàng bị tấn công? Bỏ qua thuật toán đồng thuận là cách duy nhất có thể để hack hệ thống. Việc thêm các giao dịch giả mạo hoặc các nhóm giao dịch vào hệ thống đòi hỏi một số lượng lớn các node giả mạo. Triển khai nhiều node đòi hỏi hiệu suất tính toán rất lớn. Cần một số lượng phong phú và đa dạng của các nguồn lực cần thiết được thuê từ các trung tâm dữ liệu lớn hơn, phát triển một mã độc hại, triển khai các node giả mạo việc này là bất khả thi với hacker không có điều kiện kinh tế lớn. Số lượng node hợp lệ trong mạng càng lớn, doanh thu nội mạng càng cao và tài nguyên càng lớn điều này khiến cho hacker mất rất nhiều công sức để đạt được mục đích.

CREDITS là một nền tảng duy nhất cung cấp một cách tiếp cận cơ bản khác nhau để giải quyết bất kỳ vấn đề bảo mật thông tin nào đối mặt với hệ thống blockchain. Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến trong mã hóa dữ liệu và các lĩnh vực băm đã tạo ra một nền tảng không thể bị tấn công trừ khi các nguồn lực và chi phí đáng kể được dành riêng, lớn hơn lợi nhuận tiềm năng.

Biên soạn: https://bigcoinvietnam.com/

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Charlotte

Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích về cộng đồng crypto từ các bài dịch của team dịch bigcoinvietnam.com!

Nhà sáng lập TomoChain đáp trả Vitalik - ETH đang trải qua một năm khó khăn


Nhà sáng lập TomoChain đáp trả Vitalik - ETH đang trải qua một năm khó khăn

Đồng sáng lập ETH, Vitalik Buterin nổi tiếng vì có ý kiến rằng những dự án blockchain khẳng định tốc độ cao thì đều “tập trung” và không xứng đáng. Long Vương, nhà sáng lập dự án TomoChain đã đối đáp lại với những đáp trả của riêng mình. Mạng TomoChain đặt mục tiêu trở thành một blockchain tương thích EVM công khai với phí giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn, cùng với các tính năng và lời hứa khác.

Có thể bạn quan tâm:

ETF bitcoin là gì và đang đi đâu về đâu? 

Vitalik tiết lộ các nguồn tài sản của mình và kế hoạch sắp tới

Vụ lừa đảo trị giá 31 tỷ đồng tại Thái Lan 

 

TomoChain cho phép 1000TPS so với TPS 2 con số của ETH

TomoChain hướng tới xây dựng blockchain tương thích với máy ảo của ETH, với chi phí rẻ hơn và tốc độ nhanh hơn. Bằng chứng có thể chứng mình là mạng lưới của TomoChain hiện đã đạt được lượng giao dịch trên giây là 1000, trong khi đó ETH vẫn đang giẫm chân tại số có 2 chữ số.

Long Vương đã đáp trả lại mạng Ethereum, rằng: “Hệ thống nào thì cũng phải có sự đánh đổi. Nhưng Vitalik sẽ không phải là người có quyền khẳng định cái nào là tốt và cái nào không.”

Anh cũng đã đăng một tweet khác, chia sẻ: “Năm nay sẽ không phải là một năm tốt của Ethereum… Vitalik và Ethereum đều đang ở thời kỳ khó khăn. Họ không nhận được sự tôn trọng của phần đa những người yêu thích Bitcoin, mặt khác, có vẻ như việc cải tiến hiệu suất trong mạng ETH cũng chưa thực sự hiệu quả”

TomoChain đáp trả Vitalik

Vitalik đã xuất hiện tại hội nghị Blockchain Connect hồi đầu năm nay và tuyên bố rằng có nhiều dự án tuyên bố tốc độ giao dịch cao thì đều tập trung hóa hơn hơn mạng Ethereum.

Thực tế, Vitalik đã chỉ trích: “Đã rất nhiều lần nhiều dự án nói họ có thể đạt được giao dịch 3500 TPS, chỉ bởi vì, thuật toán của các mạng khác nhau, thực tế điều đó có nghĩa là “chúng tôi là một đống rác tập trung”.

Long Vương đã lấy ví dụ ngoại lệ.

Anh chia sẻ rằng tốc độ giao dịch của TomoChain là 1000 TPS, với hơn 150 master node và chi phí giao dịch vô cùng thấp.

TomoChain ra mắt mainnet vào tháng 12 năm 2018, và đã dần đi vào quỹ đạo xây dựng hệ sinh thái. Long Vương khẳng định chắc chắn rằng TomoChain - đăng kí tại Singapore, trụ sở tại Việt Nam, có thể cung cấp giải pháp khả thi cho những khó khăn trong việc mở rộng của Ethereum.

Hợp đồng Ethereum có thể dễ dàng chuyển đến blockchain TomoChain

TomoChain chắc chắn là một khách hàng tiềm năng thú vị, một mảnh rác tập trung hoặc không. Hiện đang có hơn 150 masternode, cơ chế đồng thuận bỏ phiếu là Proof-of-Stake, chi phí giao dịch thập và xác nhận giao dịch hầu như là ngay lập tức. Quan trọng hơn, TomoChain tương thích với máy ảo Ethereum (EVM), điều này có nghĩa là các hợp đồng viết trong Ethereum có thể chuyển sang TomoChain mà không bị ma sát. Điều này có thể cung cấp một blockchain lí tưởng cho các nhà phát triển dApp trên Ethereum, những người gặp khó khăn trong việc hoàn thiện dự án của mình.

Kể từ khi các vấn đề mở rộng được công bố rộng rãi hơn, nhiều dApp ETH được ghi nhận là không hoạt động, với 93% trong số các dApp được báo cáo là không có giao dịch nào trong 24h. Nếu dự án như TomoChain có thể tăng tốc, thì những dự án đó thể đi xa hơn là Vitalk và Ethereum bây giờ!

Bạn đang đọc bài viết Nhà sáng lập TomoChain đáp trả Vitalik - ETH đang trải qua một năm khó khăn, tại mục Tin tức

Nguồn: Bitcoinist

Chia sẻ  
  
  
  
0% Rating
Điểm: 0 / 5
0 Bình chọn

Christina

Sự khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tin của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ thành cơ hội của bạn.

Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ