Gửi bài viết tới BigCoin

TenX TenX

Dự báo về giá tiền của đồng TenX

TenX ( PAY ) là một loại ví tiền điện tử phân quyền tương thích COMIT, giúp các khoản thanh toán của người dùng trên toàn cầu an toàn và giảm thiểu chi phí, nhanh chóng và dễ ràng như gửi tin nhắn văn bản. 
"Tôi có nên đầu tư vào TenX không?" "Có nên mua PAY hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì PAY chính là 1 khoản đầu tư không tốt trong vòng 1 năm. Dự báo giá TenX được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Hỏi đáp về dự báo PAY.
Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như TenX. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, PAY có thể là 1 lựa chọn đầu tư sinh không tốt, rủi ro cao nếu đầu tư trong 1 năm tới. Giá TenX tương đương với 3.414 USD tại thời điểm 2018-01-10, quỹ đầu tư của bạn có thể sẽ mất giá trong tương lai.
Giá hiện tại
3.414 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
2.102 USD

TenX (PAY) Price Prediction, Forecast for next months and years

Dưới đây là dự báo giá trong các năm 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
TenX predictions for 2018February 2018Open: 3.41418Close: 3.29322Min: 3.29322Max: 4.67293Change: -3.74 %▼
TenX predictions for 2018March 2018Open: 3.30703Close: 3.1755Min: 3.16967Max: 4.56578Change: -4.22 %▼
TenX predictions for 2018April 2018Open: 4.45864Close: 3.05894Min: 3.05894Max: 4.45864Change: -46.65 %▼
TenX predictions for 2018May 2018Open: 3.0629Close: 2.95881Min: 2.94499Max: 4.3247Change: -3.59 %▼
TenX predictions for 2018June 2018Open: 2.92859Close: 2.82727Min: 2.82145Max: 4.21756Change: -3.66 %▼
TenX predictions for 2018July 2018Open: 4.11041Close: 2.71467Min: 2.71072Max: 4.11041Change: -52.55 %▼
TenX predictions for 2018August 2018Open: 2.70392Close: 2.58037Min: 2.58037Max: 3.97648Change: -4.9 %▼
TenX predictions for 2018September 2018Open: 2.5862Close: 3.76219Min: 2.47322Max: 3.86933Change: 31.75 % ▲
TenX predictions for 2018October 2018Open: 2.46964Close: 2.35569Min: 2.35569Max: 3.7354Change: -4.96 %▼
TenX predictions for 2018November 2018Open: 2.36951Close: 2.23215Min: 2.23215Max: 3.62826Change: -6.32 %▼
TenX predictions for 2018December 2018Open: 2.23797Close: 2.121419Min: 2.121419Max: 3.52111Change: -5.65 %▼
TenX predictions for 2019January 2019Open: 2.125372Close: 2.021283Min: 2.007469Max: 3.38718Change: -5.3 %▼
TenX predictions for 2019February 2019Open: 1.991068Close: 1.914138Min: 1.900324Max: 3.28003Change: -4.15 %▼
TenX predictions for 2019March 2019Open: 1.883922Close: 3.06574Min: 1.776776Max: 3.17289Change: 39.3 % ▲
TenX predictions for 2019April 2019Open: 1.773196Close: 1.670003Min: 1.66605Max: 3.03896Change: -6.4 %▼
TenX predictions for 2019May 2019Open: 1.659246Close: 1.535699Min: 1.535699Max: 2.93181Change: -8.36 %▼
TenX predictions for 2019June 2019Open: 1.541526Close: 2.71752Min: 1.428553Max: 2.82466Change: 44.23 % ▲
TenX predictions for 2019July 2019Open: 1.424972Close: 1.3110223Min: 1.3110223Max: 2.69073Change: -9.1 %▼


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ