Gửi bài viết tới BigCoin

Terracoin Terracoin

Dự báo về giá tiền của đồng Terracoin 

"Tôi có nên đầu tư vào Terracoin không?" "Có nên mua TRC hôm nay không?" Dựa vào hệ thống dự báo giá thì TRC chính là 1 khoản đầu tư dài hạn tồi trong vòng 1 năm. Dự báo giá Terracoin được update 3 phút 1 lần với những mức giá mới nhất được cung cấp bởi phân tích kỹ thuật thông minh. Điều quan trọng cần chú ý là do vốn hóa thị trường thấp nên giá TRC có thể dễ dàng bị thao túng. Hỏi đáp về dự báo TRC.

Tại đây chúng tôi dự báo những giá trị trong tương lai với phân tích kỹ thuật cho 1 loạt các coin lớn giống như Terracoin. Nếu bạn đang tìm kiếm những coin tốt cho tỷ lệ hồi vốn cao, TRC có thể là 1 lựa chọn đầu tư tồi, rủi ro cao trong 1 năm tới. Giá Terracoin tương đương với 0.368 USD tại thời điểm 2018-01-10. Quỹ đầu tư của bạn có thể bị mất giá trong tương lai.

Giá hiện tại
0.368 USD
Dự đoán trong vòng 1 năm *
0.352 USD

Terracoin (TRC) Price Prediction, Forecast for next months and years

Below you will find the price predictions for 2018, 2019.
 DateOpening priceClosing priceMinimum priceMaximum priceChange
Terracoin predictions for 2018February 2018Open: 0.194318Close: 0.196802Min: 0.061113Max: 0.212464Change: 1.26 % ▲
Terracoin predictions for 2018March 2018Open: 0.196716Close: 0.1554505Min: 0.061113Max: 0.196716Change: -26.55 %▼
Terracoin predictions for 2018May 2018Open: 0.263637Close: 0.180903Min: 0.061113Max: 0.265036Change: -45.73 %▼
Terracoin predictions for 2018June 2018Open: 0.179009Close: 0.1462368Min: 0.061113Max: 0.188553Change: -22.41 %▼
Terracoin predictions for 2018August 2018Open: 0.1563604Close: 0.183542Min: 0.061113Max: 0.196742Change: 14.81 % ▲
Terracoin predictions for 2018September 2018Open: 0.17965Close: 0.0984589Min: 0.061113Max: 0.231982Change: -82.46 %▼
Terracoin predictions for 2018October 2018Open: 0.240943Close: 0.197793Min: 0.07075527Max: 0.257315Change: -21.82 %▼
Terracoin predictions for 2018November 2018Open: 0.196853Close: 0.247085Min: 0.061113Max: 0.247085Change: 20.33 % ▲
Terracoin predictions for 2018December 2018Open: 0.250012Close: 0.31239Min: 0.1164182Max: 0.31239Change: 19.97 % ▲
Terracoin predictions for 2019January 2019Open: 0.322591Close: 0.175874Min: 0.0663812Max: 0.352777Change: -83.42 %▼
Terracoin predictions for 2019February 2019Open: 0.166794Close: 0.175128Min: 0.061113Max: 0.186219Change: 4.76 % ▲
Terracoin predictions for 2019April 2019Open: 0.130397Close: 0.234708Min: 0.061113Max: 0.234708Change: 44.44 % ▲
Terracoin predictions for 2019May 2019Open: 0.233571Close: 0.1517573Min: 0.061113Max: 0.238543Change: -53.91 %▼
Terracoin predictions for 2019July 2019Open: 0.1250006Close: 0.1347884Min: 0.061113Max: 0.18491Change: 7.26 % ▲
Terracoin predictions for 2019August 2019Open: 0.134648Close: 0.1575818Min: 0.061113Max: 0.171351Change: 14.55 % ▲
Terracoin predictions for 2019October 2019Open: 0.218629Close: 0.176372Min: 0.061113Max: 0.231617Change: -23.96 %▼
Terracoin predictions for 2019November 2019Open: 0.169044Close: 0.219365Min: 0.061113Max: 0.219365Change: 22.94 % ▲
Terracoin predictions for 2019December 2019Open: 0.0864108Close: 0.289275Min: 0.0864108Max: 0.289275Change: 70.13 % ▲
Terracoin predictions for 2020January 2020Open: 0.291548Close: 0.1486764Min: 0.061113Max: 0.326942Change: -96.1 %▼
Terracoin predictions for 2020February 2020Open: 0.1415091Close: 0.1428781Min: 0.061113Max: 0.1602365Change: 0.96 % ▲
Terracoin predictions for 2020April 2020Open: 0.1031966Close: 0.21051Min: 0.061113Max: 0.21051Change: 50.98 % ▲
Terracoin predictions for 2020June 2020Open: 0.1296904Close: 0.1027062Min: 0.061113Max: 0.1368167Change: -26.27 %▼
Terracoin predictions for 2020July 2020Open: 0.1019412Close: 0.1065988Min: 0.061113Max: 0.1586498Change: 4.37 % ▲
Terracoin predictions for 2020August 2020Open: 0.1026569Close: 0.1321477Min: 0.061113Max: 0.1471667Change: 22.32 % ▲
Terracoin predictions for 2020September 2020Open: 0.1333066Close: 0.18833Min: 0.061113Max: 0.188896Change: 29.22 % ▲
Terracoin predictions for 2020October 2020Open: 0.194453Close: 0.1434129Min: 0.061113Max: 0.20537Change: -35.59 %▼
Terracoin predictions for 2020December 2020Open: 0.206915Close: 0.267559Min: 0.0721505Max: 0.267559Change: 22.67 % ▲
Terracoin predictions for 2021March 2021Open: 0.117075Close: 0.0804678Min: 0.061113Max: 0.1177484Change: -45.49 %▼
Terracoin predictions for 2021April 2021Open: 0.0813169Close: 0.18102Min: 0.061113Max: 0.18102Change: 55.08 % ▲
Terracoin predictions for 2021May 2021Open: 0.182278Close: 0.1024195Min: 0.061113Max: 0.189612Change: -77.97 %▼
Terracoin predictions for 2021June 2021Open: 0.1077995Close: 0.0724868Min: 0.061113Max: 0.1126655Change: -48.72 %▼
Terracoin predictions for 2021July 2021Open: 0.0786491Close: 0.0807546Min: 0.061113Max: 0.1326295Change: 2.61 % ▲
Terracoin predictions for 2021September 2021Open: 0.1045136Close: 0.165073Min: 0.061113Max: 0.165073Change: 36.69 % ▲
Terracoin predictions for 2021November 2021Open: 0.1170345Close: 0.176581Min: 0.061113Max: 0.176581Change: 33.72 % ▲
Terracoin predictions for 2021December 2021Open: 0.176514Close: 0.23719Min: 0.061113Max: 0.23719Change: 25.58 % ▲
Terracoin predictions for 2022January 2022Open: 0.242256Close: 0.0955009Min: 0.061113Max: 0.274746Change: -153.67 %▼
Terracoin predictions for 2022February 2022Open: 0.0939494Close: 0.0955378Min: 0.061113Max: 0.1109745Change: 1.66 % ▲
Terracoin predictions for 2022September 2022Open: 0.0827841Close: 0.1354228Min: 0.061113Max: 0.1354228Change: 38.87 % ▲
Terracoin predictions for 2022October 2022Open: 0.1375391Close: 0.0965293Min: 0.061113Max: 0.1552343Change: -42.48 %▼
Terracoin predictions for 2022November 2022Open: 0.0964847Close: 0.1460214Min: 0.061113Max: 0.1460214Change: 33.92 % ▲
Terracoin predictions for 2022December 2022Open: 0.1531456Close: 0.208986Min: 0.061113Max: 0.208986Change: 26.72 % ▲
Terracoin predictions for 2023January 2023Open: 0.0780919Close: 0.1082776Min: 0.0780919Max: 0.243654Change: 27.88 % ▲


Mời bạn đăng nhập để gửi dự đoán, nhận xét và đặt câu hỏi


Bigcoin Việt Nam - Phân tích đầu tư Bitcoin, Ethereum, đầu tư ICO theo 39 tiêu chí phân tích công nghệ